w w w . c e n t r o v i n o - r i b e i r a s a c r a . c o m

 

  Pechar esta ventana...   

Titular do Dominio
CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS
C.I.F. P2703100D
Praza Campo de Santo Antonio s/n
27400  MONFORTE DE LEMOS  
LUGO - GALIZA
Teléfono    +34 982 40 25 01
 
Condicións Legais
Os Contidos deste sitio web, tanto textos coma fotografías, son propiedade do titular do dominio ou ben de terceiros, quedando expresamente prohibida o uso ou reproducción total ou parcial para fins que non sexan os meramente informativos.